Historielaget fikk støtte til sin egen «TV-avtale»

Sandnes Sparebank har støttet søknaden fra Sandnes Historielag om midler til nettpublisering av deres møter i Vitenfabrikken.