Sigrun Gabrielsen har fremdeles ikke avgjort ankespørsmålet i saken mot Sandnes Sentrum AS

Det er advokat Sindre Tryggeseid Meling som eventuelt skal levere anke på vegne av den tidligere markedssjefen.