Sjefen for Sandnes Parkering KF går av med pensjon. Dette tenker han om folks holdning til arbeidet deres

Daglig leder i Sandnes Parkering KF, Kjell Veire har vært i jobben i åtte år, og ser nå frem til mer tid til venner, familie og hobbyer. Han håper at folk etter hvert vil forstå at de gjør mer enn å bare dele ut gule lapper.