Sandnes kommune vurderer endringer i ledelsen – men ikke for å spare penger

Sandnes kommune er i gang med interne diskusjoner om hvordan de skal organisere oppvekst- og skolesektoren når Pål Larsson fratrer stillingen etter fem års tjeneste. – Ingen dramatikk rundt dette, sier rådmannen.