Høyre ber ordføreren stanse utbygging av vindkraft på land i Sandnes

Høyre ber ordføreren på vegne av bystyret gi NVE og departementet beskjed om at Sandnes kommune ikke ønsker å gjenoppta konsesjonssøknaden til det planlagte Sandnes vindkraftverk.