Saksøkte hyttenabo på Uskekalven for cirka 1 million – nå er dommen klar

Hytteforbudet i koronaperioden har ikke stanset en tvistesak på Uskekalven. Påstått kloakkutslipp, er hovedårsaken til uenighetene.