Ordfører Stanley Wirak er fornøyd med kompensasjonen Sandnes kommune får fra regjeringen i deres nysaldering av statsbudsjettet for 2022. Denne kompensasjonen kommer i tillegg til det som er bevilget til nå.

– Gledelig at vi får så god kompensasjon. Dette går rett på bunnlinja og styrker inneværende års regnskap. Slik jeg ser det, er det ingen avkorting av våre utgifter, skriver ordfører Stanley Wirak i en melding til Sandnesposten.

– Jeg vil takke alle i Sandnes som har stått på i en krevende tid. Både frivillige og alle våre ansatte innen helse og omsorg, skoler, barnehager og alle andre for deres store innsats. Og så er det jo veldig kjekt å se at regjeringen leverer!

Så mye får kommunene i Rogaland

KommuneInnbyggertall

Fordelt gjennom innbyggertilskuddet (4,9 mrd.)Tall i 1000 kr

Eigersund 14 860 13 421
Stavanger 144 699 130 689
Haugesund 37 444 33 819
Sandnes 81 305 73 433
Sokndal 3 281 2 963
Lund 3 178 2 870
Bjerkreim 2 789 2 519
19 296 17 428
Klepp 20 163 18 211
Time 19 353 17 479
Gjesdal 12 131 10 956
Sola 27 568 24 899
Randaberg 11 454 10 345
Strand 13 268 11 983
Hjelmeland 2 534 2 289
Suldal 3 784 3 418
Sauda 4 525 4 087
Kvitsøy 523 472
Bokn 855 772
Tysvær 11 283 10 191
Karmøy 42 541 38 422
Utsira 188 170
Vindafjord 8 775 7 925