Ingen gratiskonserter på Ruten i sommer

For høy økonomisk risiko gjør at foreningen Værtskapet legger planene om gratis sommerkonserter på Ruten på is.