Kommunen inviterte innbyggere til idémyldring for utvikling av Ruten – responsen har vært enorm

I to dager skal innbyggere i Sandnes sitte sammen for å komme frem til de beste ideene for utvikling av Ruten. Hvordan trekke flere folk til sentrum, er et annet tema interesserte skal bryne seg på.