– Det har vært mange meldinger om ordensforstyrrelser og forstyrrelse av natteroen i hele distriktet. Russen har fått mange pålegg om dempe musikken. Tretten personer er bortvist fra forskjellige sentrumskjerner. Ingen alvorlige hendelser, melder politiet.