Rykket ut etter melding om angivelig påtent leilighet

Brannmannskaper til Bogafjell mandag kveld.