Retter nye og ytterligere kraftsalver mot posisjonspartiene

Martin Håland sto forrige uke vegne av posisjonspartiene, og mener de har gjort et historisk og godt vedtak, som verner om grøntområder og matjorden i Sandnes. Både Venstre og SV er fnyser av vedtaket. Nå lader Høyre kanonen.