Resten av Ryfast åpner 22. april – gratis å kjøre inntil videre

Ryfast utenfor åpner onsdag 22. april kl. 14.15. Det gjør samferdselsminister Knut Arild Hareide fra kontorstolen i Oslo. Åpningen vil skje via video, og ordførere, fylkesordfører og Statens vegvesen deltar sammen med statsråden.