Restaurantdrift med uteservering i Olav Kyrres gate i det uvisse – feil i saksbehandling utsetter avgjørelsen

Meningen var at utvalg for by- og samfunnsutvikling onsdag langt på vei skulle avgjøre om det er tillatelig med restaurant og uteservering i Olav Kyrres gate 10.