– Fellesskapet trenger større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– En viktig del av dette blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sier Støre.

Endringene i den såkalte grunnrenteskatten på vannkraft skal etter planen gjøre det mer attraktivt for kraftselskapene å tilby strømkundene fastprisavtaler.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å få på plass mer langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre enn i dag. Forslaget vi nå legger fram mener vi vil bidra til nettopp det, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Forslaget innebærer at grunnrenteskatten baseres på hvor mye produsenten faktisk tjener på fastprisavtalen, ikke på spotmarkedsprisen, som i dag.

Det legges til grunn at strømleverandørene kan tilby standardiserte fastprisavtaler på 3, 5 og 7 års varighet, med et maksimalt prispåslag på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene. I tillegg kommer det flere forenklinger.

– Kraftprodusentene har sagt at dette vil legge til rette for økt tilbud av fastprisavtaler. Basert på signaler fra næringen er det en klar forventning om at kraftprodusentene raskt kommer på banen med økt tilbud av gode fastprisavtaler, og deltar i konkurransen om fastpriskundene, sier finansministeren.