En ny reforhandlet byvekstavtale ble stemt gjennom. Nå ligger det en helt ny avtale på bordet og det er tilsynelatende en bedre pakke, men er det egentlig det?

Her blir det innført bompengebetaling for nullutslippskjøretøy, rushtidsavgiften forsvinner og det skal komme mer penger fra staten, om man oppfyller nullvekstmålet. Her blir det altså innført bompenger på en ny brukergruppe, nullutslippskjøretøy. På dette møtet viste samtidig Sigurd Sjursen (Frp) og Alexandra Eva Lind (Fnb) seg som de bompengemotstanderne de er. Dette var ingen enkel sak for dem å forholde seg til, rushtidsavgiften skal bort, men samtidig skal det innføres bompenger på en helt ny brukergruppe. Må berømme deres tilnærming til saken. Etter å ha hørt deres innlegg og sett hvordan de satte handling bak ordene må vi bare si at disse to gjør det de sier.

Tilbake til denne reforhandlede avtalen. Vi stiller oss spørrende til dette som nå skal gjennomføres, er dette i henhold til gjeldene EØS-avtale? Har tidligere hørt at når det gjelder bymiljøavtalene har Norge fått fritak for regelen om alternativ veg uten bompenger pga. at miljøperspektivet veier tyngst. Det vil si at når det nå innføres bompengebetaling for nullutslippskjøretøy brytes dette grunnlaget for fritakelse fra denne regelen. I Norge har man også vedtatt 50% rabatt selv om det i direktivet heter 75% rabatt for nullutslippskjøretøy. Vi har sendt spørsmål til statsråd Dale i Samferdselsdepartementet om dette med alternativ veg og bymiljøavtalene. Har også stilt han spørsmål om hvordan det kan være lovlig å forhåndsbetale bompenger for prosjekter som ennå ikke er realisert, tenker da på fergene som har bompenger i billettprisen.

Når det gjelder disse fergene som har bompenger i billettprisen, dette sies å være finansiering av Rogfast (fergefri E-39). Etter siste ukens oppslag i media med all denne usikkerheten rundt Rogfast så vil det være i høyeste grad alvorlig om det i ettertid viser seg at man har betalt bompenger i årevis for et prosjekt som ikke blir realisert. Hva vil disse pengene eventuelt gå til da? Vil de bli tilbakebetalt til kundene? Hvordan skulle i så fall det blitt gjort? Det kan også nevnes i samme setting at det faktisk kreves bompenger av MC på flere ferger langs kysten. Hvordan er det mulig når det ikke skal være bompenger på MC?

Når det gjelder våre henvendelser til Samferdselsdepartementet og statsråd Dale så har vi stilt han flere spørsmål, også spørsmål rundt Ferde-saken. Vi krevde også stans i all bompengeinnkreving så lenge bompengeselskapene er under gransking. Vi har ikke fått noen svar fra statsråden eller departementet. Om det skyldes at de ikke har hatt tid, eller ikke ønsker å svare, vet vi ikke.