Rådmann og ordfører har spesialfullmakter i koronaperioden – disse tiltakene har de benyttet den til

Kommunestyret har gitt sin fullmakt slik at ordfører og rådmann kan gjennomføre hastetiltak.