Rådmann og ordfører er sterkt bekymret for kommunens økonomi

Skatteinngangen peker nedover og behovet for sosial hjelp er stigende. Stanley Wirak og Bodil Sivertsen uttrykker begge sterk bekymring for kommuneøkonomien.