KORONA: Hun redegjorde tirsdag for Stortinget om regjeringens nye koronastrategi.

– Det spesifikke rådet om å være hjemme i fire døgn etter koronasmitte oppheves. Fra nå av vil faglige råd overlates til Folkehelseinstituttet. Men pandemien er på ingen måte over. Det er stor usikkerhet om smitteutviskingen, hvilke virusvarianter vi kan møte og når en ny variant kan oppstå. Derfor er det fortsatt behov for god overvåking og beredskap, sånn at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig, sa Kjerkol.