Flere jenter lærer å kode på Vitenfabrikken

Av

Datainteresserte barn lærer programmering hver tirsdag på Vitenfabrikken. Selv om jentene fremdeles er i klart mindretall, 
kommer de etter.