Har du, ditt nabolag, skole eller barnehage tilbakemeldinger om vei og trafikksikkerhet? Nå skal kommunen revidere trafikksikkerhetsplanen.

Planen legger føringer for prioriteringer, tiltak og satsinger innenfor fokusområdene vei og trafikksikkerhet.

Visjonen for trafikksikkerhet er at trafikanter skal ferdes trygt og hensynsfullt. Ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i trafikken i Sandnes kommune.

– Nå ønsker vi dine innspill. Det kan for eksempel være meninger om trafikkfarlige områder, kampanjer, sykkeltiltak – eller kanskje ønske om at kommunen skal tilrettelegge mer for syklende og gående, skriver kommunen.

Du kan si din mening innen 10. februar 2023.

Planutkastet blir sendt på ny høring etter sommeren. Da blir det også mulig å komme med innspill.

Les gjeldende trafikksikkerhetsplan (sak 104/19).