Pressebrifing fra sykehuset og kommuneoverlegen: – Det er lite smitte i Sandnes, men én ting bekymrer

Sendte direkte fra torgtrappene i Stavanger.