– Vi ønsker å holde folk igjen og få lov til å gjøre det

Stiftelsen Preikestolen vil gjerne utfordre allemannsretten for å motvirke overturisme. Men å rokke ved allemannsretten er problematisk.