Mona (38) er den eneste som er ansatt, men ensom er hun aldri

Hun var så langt ifra en golfspiller du kan være når hun begynte i jobben. Nå har hun fått flere og flere til golfbanen på Grødem og har blitt en aktiv spiller selv.