Beslagla kniv etter slagsmål

Av

To menn i starten av 50-årene barket sammen på toget like over midnatt.