Planene for den gamle brannstasjonen kan herved iverksettes

Utvalg for by- og samfunnsutvikling godkjente detaljreguleringen og videre planer for den gamle brannstasjonen i Jærveien.