Personell til å teste bommene er ifølge Statens vegvesen koronafast i Spania

Hundvåg- og Eiganestunnelen i Stavanger kommune åpner onsdag klokken 14.15. Det aller meste skjer via digitale plattformer.