Pasient døde av Korona på Sørlandet sykehus

Sørlandet Sykehus opplyser at en av deres pasienter er død etter smitte av Covid-19.