«Parkeringsselskapet synes å utnytte koronakrisen ved å håve inn penger i bøtter og spann langt ute i ødemarka»

Av

Jan Michalsen undrer seg over motivasjonen for å gi parkeringsbøter i øvre Seldal.