Bygger parkeringshus med næringslokaler og ungdomshus i havneparken

Kommunestyret vedtok å bygge parkeringshuset med kalkyle pålydende kr 194,1 mill.