Raser etter at kommunen fjernet parkeringsplassen deres

Beboere ved Parkveien 25 er opprørt over at kommunen har lagt fortau hvor de før kunne parkere. Nå har de kun et gammelt garasjeanlegg som de anser som for dårlig til å brukes.