Det opplyser NAV Rogaland i en pressemelding fredag formiddag. 37 377 stillinger har blitt utlyst så langt i år i Rogaland. Det et 3 735 flere enn rekordåret 2021.

– Offentlig og private virksomheter har store utfordringer med å finne riktig kompetanse, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

4 164 ledige stillinger ble lyst ut i Rogaland i august. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med august i fjor.

– 2021 ble et rekordår for utlyste stillinger. Sammenlignet med samme tid i fjor, ligger det an til at fjorårets rekord blir slått med solid margin. Frem til nå har det blitt utlyst 3 735 flere stillinger i Rogaland sammenlignet med samme periode i 2021, sier NAV-direktøren i Rogaland.

Innenfor helse pleie og omsorg ble det utlyst 961 stillinger. Det er klart flest. Innen bygg og anlegg er tallet 512, mens ingeniør og IKT-fag hadde 455 utlysninger.

– Utlyste stillinger er en god indikator på det høye aktivitetsnivået i flere bransjer. Situasjonen i mange næringer har vært lik over en lenger periode; mange bedrifter får ikke tak i kompetansen de trenger, sier Haftorsen.

– Den største utfordringen vi har nå, er at mange av de som står uten en jobb, og som er klar for nye jobbmuligheter, ikke har den kompetansen næringslivet og det offentlige trenger, sier Haftorsen.

Dette er tallene

Arbeidsmarkedet i Rogaland. August 2022.

Nøkkeltall

August 2022

Helt uten arbeid 16 – 67 år

4 159 (1,6%)

Arbeidsmarkedstiltak

801 (0,3%)

Bruttoarbeidsledighet

4 960 (1,9%)

Unge helt uten arbeid 16 – 29 år

1 173

Langtids-arbeidssøkere

(26 uker eller mer)

2 001

Delvis uten arbeid

1 609 (0,6%)

Utlyste stillinger

4 164

Grafikk: Sammenligning av utvikling i antallet ledige stillinger fra januar til august i 2021 og 2022

Stabil og lav ledighet

I august er det registrert totalt 6 569 personer som arbeidssøkere i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. 4 159 personer, tilsvarende 1,6 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige i fylket. Det er svak nedgang på 56 personer sammenlignet med forrige måned. Samtidig er 1 609 personer, eller 0,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige i august.

– Naturlige sesongvariasjoner sørget for en liten oppgang i antallet helt ledige i sommer. Nå er vi tilbake på nivået vi hadde før sommeren. Det er rekordlavt og illustrerer hvor stor etterspørselen på arbeidsmarkedet i Rogaland er for øyeblikket, sier Haftorsen.

Antallet langtidsledige halvert

Om lag halvparten av de helt ledige er langtidsledige. Det innebærer at de har vært uten jobb i et halvt år eller mer.

– Sammenlignet med samme periode i fjor, er antallet langtidsledige blitt halvert det siste året. Vi vet at det er vanskeligere å få jobbmuligheter jo lenger du er arbeidsledig, men nedgangen viser oss at det finnes gode muligheter selv om du har vært uten jobb i en lenger periode, sier hun.

Alle yrkesgrupper har det siste året hatt en nedgang i antallet helt ledige. Størst har nedgangen vært innenfor reiseliv og transport med over 50 prosent.