Det skriver partiet i en pressemelding tirsdag. Jacobsen overtar som fungerende gruppeleder på fredag, og samtidig går Tom Kalsås (36) inn i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Jeg gleder meg veldig til å tre inn som gruppeleder de neste tre månedene. For meg er det viktig at vi arbeider for alle innbyggerne i fylket vårt – enten det handler om et godt kollektivtilbud for jobbpendleren på Haugalandet, nærskoletilbudet for skoleungdommen i Dalane og Ryfylke, eller gode, lokale tjenestetilbud som gjør det mulig for folk i Rogaland å bruke bilen litt mindre i hverdagen, sier Lin Veronica Jacobsen i meldingen.

Ifølge partiet er årsaken til endringene at stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg denne høsten skal være hjemme i pappapermisjon. Gruppeleder Tom Kalsås skal representere partiet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget fram til nyttår, mens den erfarne lokalpolitikeren Lin Veronica Jacobsen vikarierer som gruppeleder, står det i meldingen.

– Tidligere denne perioden har jeg vært innom både transport- og kommunikasjonskomiteen og energi- og miljøkomiteen, men nå gleder jeg meg til å ta fatt på høstens arbeid i familie- og kulturkomiteen. Det frivillige idretts- og kulturlivet ble hardt rammet av koronapandemien, og tall fra Frivillighetsbarometeret i juni viser at kun 1/3 av barn og ungdom er tilbake i egen fritidsaktivitet. Disse tallene gir grunn til bekymring for rekrutteringen av frivillige, publikum og deltakere til lokalt idretts- og kulturliv. Jeg vil derfor jobbe for at barn og unge kommer tilbake til fritidsaktivitetene sine, og at enda flere får mulighet til å delta, sier Tom Kalsås.

Jacobsen kommer opprinnelig fra Tysvær, men bor i Stavanger og var tidligere bosatt i Hjelmeland. Der var hun også leder for Hjelmeland Arbeiderparti fra 2015-2020, og varaordfører i Hjelmeland kommune fra 2015–2019.

Hun arbeider for tiden som rekruttering- og markedskontakt for NAV Hundvåg og Storhaug, og har tidligere også jobbet som administrasjonsassistent og med organisasjonsutvikling i Marine Harvest. Hun har dessuten vært engasjert i fylkespolitikken i en årrekke, og har siden 2019 vært fast medlem av fylkestinget og samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

I fylkestinget tirsdag fikk også Daniel Bøhn Rayner innvilget søknaden sin om fratredelse fra folkevalgte verv på grunn av flytting til Oslo. Det betyr at Astri Furumo fra Haugesund går inn som nestleder i opplæringsutvalget resten av denne perioden.

Samtidig får Utsira-ordfører Marte Eide Klovning fast plass i både fylkestinget og i opplæringsutvalget.