På denne skolen blir elevene oppfordret til å bruke munnbind alle steder utenom klasserommet