Over 18 mill. går med til nye avløp og slamavskillere på Usken, Dreggjavik og Apastøl

Sandnes kommune skal gjøre et omfattende arbeid.