Opprettholder innsigelsene for delstrekningen Figgjo - Osli på E39

Fylkesmannen har fremmet innsigelser til forslag til alternativ trasé for E39 fra Osli til Figgjo. Vurderingen er at det ikke fremkommer nye opplysningar som i tilstrekkeleg grad gir grunnlag for å endre på korridor i kommunedelplanen, særlig av hensyn til jordvern.