Opphever kravet om at gjester på serveringssteder må legitimere seg

Sandnes kommune gjør en umiddelbar endring i regelverket de nylig har vedtatt.