– Rådmannen har lovet meg fire lass med sand i år også

Det var en smilende ordfører som omtalte reduksjonen samarbeidspartiene gjør i budsjettet for blant annet bystranden i Luravika.