Ønsker alle tall på bordet

Av

Ordfører Stanley Wirak ønsker alle tall og fakta rundt skatt på verk og bruk på bordet før han gjør seg opp en endelig mening.