Skatteinngangen er noe lavere enn budsjettert

Av

Skattetallene for juli var noe under budsjett.