Få endringer fra posisjonspartiene

Av

Flertallspartiene gjør få endringer fra rådmannens budsjettforslag.