(Nettavisen)

Den generelle kostnadsveksten i samfunnet og renteøkningene påvirker folks planer om boligkjøp og bruk av feriepenger.

I en YouGov-undersøkelse utført for OBOS-banken sier 60 prosent av respondentene at prisveksten har gitt de dårligere råd, mens 64 prosent sier de nå har gjort tiltak for å redusere kostnadene sine grunnet prisøkningen.

– At nesten to av tre opplever å få dårligere råd og har sett seg nødt til å redusere kostnadene sine viser at dette er ganske dramatisk. Samtidig er det positivt at folk prøver å tilpasse privatøkonomien sin til en ny virkelighet, sier Ingunn Andersen Randa, konserndirektør i OBOS med ansvar for OBOS-banken til Nettavisen.

– De aller fleste av oss har muligheter til å kutte kostnader, både på forbruk, men også gjennom å vurdere om man har de beste betingelsene på blant annet forsikringer og boliglån, legger hun til.

– Tror på en flat boligpris

Obos har merket at forbrukertilliten i samfunnet generelt har gått ned.

– Folk har begynt å merke at det treffer. Det er samtidig litt bra at man tenker og begynner å forberede seg på at det kan bli trangere økonomisk, sier Randa.

De økte prisene påvirker hvordan nordmenn ser på et eventuelt boligkjøp. 38 prosent av respondentene svarte at økte kostnader generelt påvirker planene deres om å kjøpe bolig i stor grad, mens 48 prosent sier det påvirker i noen grad.

– Mange sier nå at dette vil få effekt på boligplanene deres fremover. Det er ikke overraskende at kombinasjonen renteøkning og prisvekst har en avkjølende effekt på folks planer om boligkjøp, sier Randa.

Det er også forskjeller i svarene blant kvinner og menn.

Det er noen kjønnsforskjeller. På spørsmål om hvilken grad økte kostnader påvirker planene om å kjøpe bolig sier 43 prosent av kvinnene at det påvirker i stor grad, og 43 prosent sier noen grad. Blant menn er det henholdsvis 33 og 52 prosent.

42 prosent av de spurte sier at økte kostnader påvirker sparingen deres til bolig i stor eller noe grad, mens 38 prosent svarer det samme når det gjelder nedbetaling på boliglån.

– Hvordan vil dette påvirke boligmarkedet og prisene?

– Det er vanskelig å spå. Men gitt en periode med høy prisvekst tror vi det blir en utflating. Vi tror på en relativt flat boligpris fremover.

Les også: Finanstilsynet advarer mot kraftig boligprisfall

– Vi var overrasket

Men det finnes en motvekt.

– Arbeidsmarkedet er kjempegodt. Det er rekordlav arbeidsledighet og gode lønnsoppgjør. De aller fleste har en trygg inntekt.

– Vil nå eller høsten bli en god tid å kjøpe bolig på for de som kan?

– Det er vanskelig å «time» markedet. Det aller viktigste er å tenke over behovet, og tenke et stykke frem i tid. Det å kjøpe en bolig er en stor beslutning og den største investeringen de aller fleste tar.

Man bør ha et minimum treårsperspektiv, mener Randa.

– Folk flytter ikke på grunn av boligpriser, men et endret behov i livet. Det å eie en egen bolig gir en frihet og en forutsigbarhet.

Det påvirker ikke kun boligkjøp og planlegging. Årets feriepenger går også inn i sparekontoen for mange nordmenn. Hele 28 prosent sier at de vil spare mer av feriepengene sine i år enn tidligere.

Det tror jeg har sammenheng med at mange nok opplever at det er mer krevende økonomiske tider og vanskeligere å spare. Jeg tror det er klokt å sette til side litt mer nå, og feriepengene gir en mulighet til å få spart litt ekstra, sier Randa.

69 prosent av respondentene svarer at økte kostnader påvirker sparingen deres i stor eller i noen grad.

Randa påpeker at nordmenn sparte mer under pandemien.

– Vi var overrasket over at såpass mange vil fortsette å spare, og velger å prioritere dette etter en pandemi.

Les også: EU-parlamentet støtter forbud mot salg av bensin- og dieselbiler