Sykehuset har vært i grønn beredskap siden 21. juni grunnet en krevende driftssituasjon, men tirsdag denne uken ble beredskapen avsluttet.

Iverksatte tiltak, som blant annet samarbeidet med kommunene om utskrivningsklare pasienter og interne justeringer knyttet til pasientflyten, har hatt effekt.

Det ses også en liten reduksjon i antall covid-19-innleggelser.

– Det er fortsatt en krevende driftssituasjon med høy pasientpågang. Vi følger situasjonen tett, og vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger det, fortalte viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu i en pressemelding sykehuset kom med denne uken.

Økte smittetall

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, sier de har opplevd økt pågang med pasienter som har behov for innleggelse.

– Ja, de foregående ukene har vi hatt en større pågang med pasienter som har behov for innleggelse på grunn av covid-19 enn vi hadde i perioden fra påske, da den store omikronbølgen var over. Vi opplever også noe mer luftveissykdom blant våre medarbeidere, som nok kan tale for at det er mer smitte i befolkningen nå, opplyser Kleppe til Sandnesposten.

– Hvor mange innlagte er det nå av pasienter tilknyttet korona?

– Vi har ikke samme nøyaktige overvåking som tidligere, men per nå er det rundt 20 pasienter innlagt med covid-19.

Tross avvikling av beredskap er sykehuset fortsatt i dialog med de ulike kommunene i regionen.

– Det er kontinuerlig dialog med kommunene – både angående drifts- og smittesituasjonen.

Normal pågang

Ved legevakten i Sandnes virker ting å være som normal, men særlig én ting går igjen blant de som ringer inn.

– Vi merker økt trøkk når det kommer til spørsmål om symptomer og sykdom. Nå er det ikke slik at vi nødvendigvis tester alle som kommer innom. Det er ikke bare korona det går i, men også ting som vanlig forkjølelse, kuttskader og allergier. Dette er ting som er normalt på denne årstiden, forteller Torill Joa, midlertidig legevaktsjef.

– Det er også en del folk som ringer angående reiser de skal på, et eksempel er spørsmål om de trenger vaksinepass til der de skal reise. Her må vi ofte søke oss fram til svaret, dette er ikke noe vi har oversikt over, sier Joa.

Ikke bekymret

Heller ikke kommuneoverlegen i Sandnes, Balpreet Sandhu, virker å være nevneverdig bekymret over de økte smittetallene.

– Det var forventet at varianten BA.5 skulle dominere nå i sommer. Vi har gått over til selvtesting for covid-19 slik at vi har ikke en nøyaktig oversikt med tall over hvor mange som er smittet. Det som vi vet helt konkret er at det har vært en økning i innleggelser på SUS.

– Er det muligheter for at det kan komme nye restriksjoner grunnet økt smitte?

– Nei, det er ikke snakk om ekstra tiltak. Det har FHI vært tydelige på. Det er fortsatt det samme anbefalinger fra FHI som gjelder per i dag. Hvis du får nyoppståtte luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme til du føler deg bra igjen. Ved kun lett forkjølelses symptomer så kan man leve som normalt. Begrens eller unngå besøk til personer i risikogrupper og nyfødte mens du har symptomer hvis mulig, sier Sandhu.