Svært høg vasstand i vente, Arne sjekka fendrar og fortøying: – Vindretninga som er varsla, er den verste me kan ha på Obrestad

Svært høg vasstand er venta langs heile kysten frå Oslo til Møre og Romsdal, og aller høgast vil vasstanden truleg bli i Rogaland.