(Avisen Agder)

Det har igjen gått et ras på fylkesvei 42 (Haughomveien) langs Sirdalsvatnet. Vegtrafikksentralen meldte klokken 10.45 lørdag om stengt vei mellom Gåsehellertunnellen og Bjørkåstunnellen på grunn av raset.

Raset ble varslet av forbipasserendde og Statens vegvesen sendte ut sin operatør på denne strekningen for å rydde opp i raset.

Som bildet viser er det gjort noe rassikring med nett, men det har ikke vært nok til å stoppe steinraset.

– Det er ryddet opp i. Det ser ikke ut som det er noe fare for mer ras. Raset kom like ved sikringsnettet, så jeg skal opp og sjekke litt mer at det ikke kan komme noe mer forbi nettet, sier Fred Johnny Wikøren i Statens vegvesen til Agder.

– Så veien er åpen nå?

– Ja, vakthavende fra Risa har vært og ryddet veien. Den er åpen. Dersom vi ser behov for noen nye tiltak får vi komme tilbake til det, svarer Wikøren.

Har etterlyst mer sikring

Sirdal kommune ønsker en ny tunnel på fylkesvei 42 ved Valevika i Sirdal. Tiltaket med isnett som er beskrevet i skredsikringsrapporten er basert på geologiske vurderingene som er gjort av Statens vegvesen.

Bygging av ny tunnel er ikke et prioritert prosjekt av Vest-Agder fylkeskommune. Statens vegvesen skal foreta nye geologiske vurderinger av et større område langs Sirdalsvatnet som også inkluderer Valevika. Dersom de geologiske vurderingene viser at det bør bygges tunnel vil fylkeskommunen jobbe sammen med Sirdal kommunen for å få nye statlige midler til dette.

Vest-Agder Fylkeskommune ble i 2018 tildelt statlige skredsikringsmidler for å håndtere utfordringer med mange tiltak som hadde høy prioritet på skredsikringsplanen. Dette er bakgrunnen for at denne budsjettposten for fylket kun er på 2,0 mill. i 2020, til tross for at det skal gjøres større arbeider på fylkesvei 42 ved Bjørnestad, fylkesvei 975 ved Kviturvika, fylkesvei 42 mellom Valevika og Tonstad, og på fylkesvei 975 ved Ortevann i løpet av året.