Denne gauken skal gi folk skreddersydde turopplevelser

I siste halvdel av juni registrerte Anders Klingsheim Folkvord sitt ferske selskap Norhikes AS, med mål om å la tilreisende oppleve Rogaland-naturen.