Dette opptok sandnesgauken i juli: Fjerning av parkeringsplass, vasking av Ruten og Dale

Vi oppsummerer året måned for måned, i dag er det juli måned.