Kanontall for Vitenfabrikken i påsken

Av

Besøkstallene ved Vitenfabrikken knuser fjorårets påsketall.