165 millioner kroner til signalanlegg

Av

165 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Sandnes – Stavanger på Jærbanen. Midlene skal brukes til nytt signal- og sikringsanlegg som planlegges satt i drift i 2014.