Dette tjener de folkevalgte politikerne

De ulike partiene og representantene har levert inn sine offisielle lister til kommunen for hvordan de fordeler frikjøpsmidlene.